Royal Thai Dessert ข้าวเหนียวมูน 2 อย่าง พร้อมน้ำ(เลือกได้) Set C (ข้าวเหนียวมูนดำหน้ากระฉีก+ข้าวเหนียวมูนขาว - น้ำเปล่า)

#ขนมชาววัง #ขนมไทย

ขนมไทยชาววัง Royal Thai Dessert

Set C ราคาชุด (ถุง) ละ 41 บาท

ประกอบด้วย

  • ขนม 2 อย่าง (เลือกได้ทั้งข้าวเหนียวมูมขาว ข้าวเหนียวดำ ขมิ้น ใบเตย อัญชัน ข้าวเหนียวดำหน้ากระฉีก ใบเตยหน้าสังขยา ข้าวเหนียวขาวหน้าปลา ขมิ้นหน้ากุ้ง)
  • น้ำเปล่า (เลือกได้ทั้งเก๊กฮวย อันชัญ น้ำส้ม) ถุง

หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- สั่งขั้นต่ำ 60 ชุดขึ้นไป หรือ 1750 บาทส่งฟรี หากน้อยกว่านี้คิดค่าส่งตามระยะทางจริง

- สำหรับชุดขนมแบบไทย ไม่มีทิชชู / หลอด ในชุดราคา
41.00 บาท
เลือกเมนูขนมไทยชาววัง Royal Thai Dessert
ข้าวเหนียวมูนดำหน้ากระฉีก+ข้าวเหนียวมูนขาว ข้าวเหนียวมูนอัญชัน+ข้าวเหนียวมูนขมิ้นหน้ากุ้ง ข้าวเหนียวมูนอัญชัน+ข้าวเหนียวมูนดำ ข้าวเหนียวมูนดำหน้ากระฉีก+ข้าวเหนียวมูนขมิ้น ข้าวเหนียวมูนขมิ้น+ข้าวเหนียวมูนใบเตย ข้าวเหนียวมูนอัญชันหน้าสังขยา+ข้าวเหนียวมูนขาวหน้าปลา ข้าวเหนียวมูนขาวหน้าปลา+ข้าวเหนียวมูนดำ ข้าวเหนียวมูนขาว+ขาวเหนียวมูนใบเตย
เลือกเครื่องดื่ม
น้ำเปล่า น้ำส้ม น้ำเก๊กฮวย น้ำอัญชัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมนูขนมไทย สามารถเลือกได้ 2 อย่าง


เมนูเครื่องดื่ม (สามารถเลือกได้ทั้ง น้ำเปล่า  น้ำเก๊กฮวย น้ำอัญชันและ น้ำส้ม)

® chefvyn 2022-2023. All rights reserved.